Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8898 | รายที่ 8899 | รายที่ 8900 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8899 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-23 ต.ค.2564 08.00-18.30น. เดินทางไป ม.7 ต. ลำหนองแสน มีการทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนประมาณ 15 คน
24 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ทุ่งนา
25 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
26 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ทุ่งนา
27 ต.ค.2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ทุ่งนา พร้อมทั้งทราบว่าเพื่อนมีผลตรวจพบเชื้อโควิด
27 ต.ค.2564 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ที่รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผล Positive พร้อมทั้งกักตัวรอผลRT-PCR
28 ต.ค.2564 08.30น. ทราบผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีRT-PCR มีผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น