Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8901 | รายที่ 8902 | รายที่ 8907 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8902 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-22 ต.ค. 64 06.00-17.00 น. - เดินทางไปทำงานที่สภ.หนองกุงศรี ไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครใส่ mask ตลอดทั้งวัน และเดินทางกลับบ้าน
19-22 ต.ค. 64 18.00 น. - ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนบ้านเกือบทุกวัน ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8804
23-24 ต.ค. 64 10.00-17.00 น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
25-26 ต.ค. 64 06.00-17.00 น. - เดินทางไปทำงานที่สภ.หนองกุงศรี ไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครใส่ mask ตลอดทั้งวัน และเดินทางกลับบ้าน
25-26 ต.ค. 64 18.00 น. - ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนบ้านเกือบทุกวัน ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8804
27 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก (+)
27 ต.ค. 64 14.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อรพ.หนองกุงศรี ตรวจแบบละเอียด วิธี (PCR)
28 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลผลเป็นบวก (Detected)
28 ต.ค. 64 14.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.สนาม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น