Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8902 | รายที่ 8907 | รายที่ 8911 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8907 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 - 17 ต.ค. 2564 10.00 – 19.00 น. ทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์ กาฬสินธุ์
และเดินทางกลับบ้าน
18 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน
19 - 24 ต.ค. 2564 10.00 – 19.00 น. ทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์ กาฬสินธุ์ และเดินทางกลับบ้าน
25 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เริ่มป่วย มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
26 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน และตรวจ COVID- 19 ด้วยตัวเอง ด้วยชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวก
27 ต.ค. 2564 09.00 – 10.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่ส่งตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR และเข้ารักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
28 ตุลาคม 2564 08.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น