Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8907 | รายที่ 8911 | รายที่ 8912 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8911 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 23 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14 ตุลาคม 2564 09.00-19.00 น เดินทางไปทำงานที่แผนกประตูไม้อัด โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 19.00 น กลับบ้าน
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุด พักที่บ้าน
16-21 ตุลาคม 2564 09.00-19.00 น เดินทางไปทำงานที่แผนกประตูไม้อัด โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
16-21 ตุลาคม 2564 19.00 น กลับบ้าน
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุด พักที่บ้าน
23-24 ตุลาคม 2564 09.00-19.00 น เดินทางไปทำงานที่แผนกประตูไม้อัด โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
23-24 ตุลาคม 2564 19.00 น กลับบ้าน
25 ตุลาคม 2564 09.00 – 14.30 น เดินทางไปทำงานที่แผนกประตูไม้อัด โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2564 14.30 น รพ.กาฬสินธุ์ออกตรวจเชิงรุก ที่โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์ ตรวจ ATK ผล negative
25 ตุลาคม 2564 19.00 น กลับบ้าน
26 ตุลาคม 2564 09.00-17.00 น. เดินทางไปทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2564 17.00 น. กลับบ้าน
27 ตุลาคม 2564 หยุดงาน มีอาการเจ็บคอ
27 ตุลาคม 2564 11.00-12.00 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
28 ตุลาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
28 ตุลาคม 2564 11.00 น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น