Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8911 | รายที่ 8912 | รายที่ 8913 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8912 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกข้างขวามีเลือดออก
โรคประจำตัว : ภูมิแพ้
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-18 ตุลาคม 2564 ทำงานที่บ้าน
19 ตุลาคม 2564 ทำงานที่บ้าน
19 ตุลาคม 2564 ไปซื้อของที่โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์ พูดคุยกับพนักงาน
20-25 ตุลาคม 2564 ทำงานที่บ้าน
20-25 ตุลาคม 2564 มีอาการไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกข้างขวามีเลือดออก
26 ตุลาคม 2564 ทราบข่าวว่ามีพนักงานโกลบอลเฮ้าส์ติดเชื้อโควิด19
26 ตุลาคม 2564 ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล positive
27 ตุลาคม 2564 08.30-12.00 น. เดินทางไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
27 ตุลาคม 2564 กลับบ้าน รอผล
28 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
28 ตุลาคม 2564 10.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-ขอนแก่น
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น