Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8913 | รายที่ 8914 | รายที่ 8915 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8914 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14 - 18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
19 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ไปบ้านยาย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธู์
19 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่ศาลาประชาคมบ้านกุดท่าลือหมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
21 - 24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปบ้านยาย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธู์
25 ตุลาคม 2564 08.00 น. ไปเที่ยววัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกับญาติอีก 4 คน
25 ตุลาคม 2564 16.00 น. ไปกินเนื้อย่างที่ร้านวิเชียร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกับญาติอีก 4 คน
26 ตุลาคม 2564 09.30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่วัดสว่างพิชัย บ้านกุดท่าลือหมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2564 11.00 น. รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ผลตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผล Positive
26 ตุลาคม 2564 12.00 น. กักตัวอยู่บ้าน
27 ตุลาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
27 ตุลาคม 2564 12.00 น. กักตัวอยู่บ้าน
28 ตุลาคม 2564 08.00 น. รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ผลตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผล Detected
28 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น