Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8922 | รายที่ 8923 | รายที่ 8924 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8923 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-22 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
23 ต.ค. 64 10.00-17.00 น. -เดินทางไปไร่เพื่อไปกู้มันกับภรรยา ผู้ป่วยยืนยันรายที่8799 และมีเพื่อน 2 คน เดินทางไปด้วยกินข้าวร่วมกัน
24 ต.ค. 64 19.00 - เริ่มมีอาการ เจ็บคอ ไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านตลอด
25-26 ต.ค. 64 09.30-17.00 น. - เดินทางไปไร่เพื่อไปกู้มันกับภรรยา และมีเพื่อน 2 คน เดินทางไปด้วย และได้กินข้าวร่วมกัน
27 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก (+)
28 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อรพ.หนองกุงศรี ตรวจแบบละเอียด วิธี (PCR)
29 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลผลเป็นบวก (Detected)
29 ต.ค. 64 14.00 - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.สนาม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น