Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8923 | รายที่ 8924 | รายที่ 8928 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8924 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 7 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-26 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน (ร่วมบ้านกับผู้ป่วยรายที่ 8799,8923 จ.กาฬสินธุ์) เล่นกับเพื่อนแถวบ้าน ไม่ได้ใส่ mask
27 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก (+)
28 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อรพ.หนองกุงศรี ตรวจแบบละเอียด วิธี (PCR)
29 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลผลเป็นบวก (Detected)
29 ต.ค. 64 14.00 - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.สนาม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น