Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8924 | รายที่ 8928 | รายที่ 8930 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8928 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 12 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : หอบหืด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ทราบผลว่าบุคคลในครอบครัวตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8884 จังหวัดกาฬสินธุ์)
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS–CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น