Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8930 | รายที่ 8931 | รายที่ 8935 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8931 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไทรอยด์
ประวัติเสี่ยง ช่วง 14 วันก่อนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 8783


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 - 23 ต.ค. 2564 ตลอดเวลา - อยู่บ้าน
- ไปเล่นกับเพื่อนบ้านในซอยเดียวกัน สมาชิกกลุ่มเด็กทั้งหมด 4 คน รวมผู้ป่วย
20 - 23 ต.ค. 2564 ช่วงเย็น น้าชาย (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8783 จ.กาฬสินธุ์) ซื้ออาหารกลับมารับประทานร่วมกันที่บ้าน
24 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า - ทราบว่าน้าชาย (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8783 จ.กาฬสินธุ์) ซื้อที่ตรวจโควิดมาตรวจเอง (Antigen test kit) ผลพบเชื้อโควิด-19 - กักตัวอยู่บ้าน
25 ต.ค. 2564 ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้าน - น้าชาย (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8783 จ.กาฬสินธุ์) เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด ด้วยวิธี RT-PCR ผลยืนยันพบเชื้อโควิด-19
26 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยตรวจโควิดเองที่บ้าน (Antigen test kit) ผลพบเชื้อโควิด-19
27 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า - เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
- นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลยางตลาดเนื่องจากมีอาการไข้และชัก
28 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น