Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8940 | รายที่ 8945 | รายที่ 8953 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8945 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
- เคยกินข้าวร่วมกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8884 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ซึ่งเป็นญาติกัน) เป็นบางครั้ง
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
24 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ไปกางเต้นท์และเก็บเต้นท์ที่งานกฐินบ้านคำม่วง หมู่ที่ 11 และกินข้าวร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานและกินน้ำแก้วเดียวกัน
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ทราบผลว่าญาติตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8884 จังหวัดกาฬสินธุ์)
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS–CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น