Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8945 | รายที่ 8953 | รายที่ 8956 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8953 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- ไปเล่นกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเป็นประจำ
- บางครั้งเพื่อนในหมู่บ้านก็มาหาที่บ้าน
- บุตรชายแวะมาหาเป็นบางครั้ง (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8663 จังหวัดกาฬสินธุ์)
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ทราบว่าบุตรชายตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8663 จังหวัดกาฬสินธุ์)
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการเจ็บคอ
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด โดยรถรับ-ส่ง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเทศบาลตำบลอุ่มเม่า กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น