Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8953 | รายที่ 8956 | รายที่ 8963 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8956 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานประจำ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ซุปเปอร์ถูก
- เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - วันหยุดอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
18-23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ซุปเปอร์ถูก เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - วันหยุดอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ซุปเปอร์ถูก เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ซุปเปอร์ถูก
- ทราบผลว่าบุคคลในครอบครัวตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8884 จังหวัดกาฬสินธุ์)
- เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ทราบผลว่าบุคคลในครอบครัวตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8884 จังหวัดกาฬสินธุ์)
- เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS–CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น