Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8956 | รายที่ 8963 | รายที่ 8964 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8963 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 11 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8590 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยและแม่พาพี่ชายไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมครอบครัวและญาติรวม 4 คน แพทย์ให้พี่ชายนอนพักรักษาตัว ผู้ป่วยและแม่เฝ้าพี่ชายที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 รพ.กาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564 08.00 – 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านพร้อมแม่ โดยรถโดยสารประจำทางสายกาฬสินธุ์ – บ้านม่วง และให้ญาติขับรถจักรยานยนต์มารับที่จุดรับ-ผู้โดยสารบ้านม่วง
14 ตุลาคม 2564 08.00 – 09.30 น. ญาติขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งแม่ที่รพ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้ป่วยนั่งรถไปส่งด้วย แล้วเดินทางกลับบ้าน
15 - 17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
18 ตุลาคม 2564 14.30 – 15.50 น. ญาติขับรถยนต์ส่วนตัวพาผู้ป่วยไปรับแม่และพี่ชาย ที่รพ.กาฬสินธุ์ แล้วกลับบ้าน
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
20 ตุลาคม 2564 09.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยและแม่เดินทางไปตรวจคัดกรองวัณโรคที่รพ.ดอนจาน แต่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรค เนื่องจากต้องรอผลตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ของแม่ จึงเดินทางกลับบ้าน
21 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวแม่ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
21 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยและพี่ชายเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 ที่รพ.ดอนจาน แล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน ผลไม่พบสารพันธุกรรม COVID-19
22 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
22 ตุลาคม 2564 08.00 น. ทราบข่าวพี่ชายตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
23 - 27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
28 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 ที่รพ.ดอนจาน แล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน
29 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
29 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น