Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8964 | รายที่ 8969 | รายที่ 8970 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8969 นามน

เพศ หญิง อายุ 52 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบล- อำเภอนามน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ประวัติเสี่ยง มีประวัติทำไร่มันสำปะหลังกับญาติที่เดินทางมาจากอ.เมือง (ภายหลังตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน กับหลานสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8971 จ.กาฬสินธุ์)
16 - 20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางไปไร่กับหลานสาวเพื่อทำไร่มันสำปะหลัง ซึ่งมีผู้ร่วมทำงานได้แก่ สามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8972 จ.กาฬสินธุ์) ญาติ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8970 จ.กาฬสินธุ์) และญาติ 5 คน เดินทางมาจากบ้านเหล่าค้อ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (ให้ประวัติญาติมีอาการไข้) มีการพูดคุยกันและรับประทานอาหารและน้ำร่วมกัน ผู้ป่วยและหลานกลับเข้ามาพักในหมู่บ้าน ส่วนสามีพักที่ไร่
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางไปไร่กับหลานสาวเพื่อทำไร่มันสำปะหลัง ซึ่งมีผู้ร่วมทำงานได้แก่ สามี และคนงาน 6 คน
21 ตุลาคม 2564 15.00 - 17.00 น. ผู้ป่วยมีอาการปวดเสียดแสบร้อนท้อง จึงเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนบุคคลเพื่อไปรับบริการที่คลินิคอนิรุจน์ และแวะซื้อของที่ ร้านเอวาชาไข่มุก และหลังจากนั้นเดินทางกลับบ้าน
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน กับหลานสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8971 จ.กาฬสินธุ์) และลูกสาวเดินทางมาหาที่บ้านและพักร่วมบ้าน 2 วัน
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน ร่วมกับลูกสาว และหลานสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8971 จ.กาฬสินธุ์) และเริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
23 ตุลาคม 2564 ไม่สามารถ ระบุเวลาได้ ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อไปซื้อน้ำมันที่ปั๊ม PT อ.นามน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
24 - 25 ตุลาคม 2564 ไม่สามารถ ระบุเวลาได้ ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อไปซื้อน้ำมันที่ปั๊ม PT อ.นามน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
26 ตุลาคม 2564 13.00 -15.00 น. ผู้ป่วยมีอาการปวดจุกเสียดแสบร้อนท้อง จึงเดินทางเข้ารับบริการ ที่โรงพยาบาลนามน หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้าน
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลกับพี่สาวไปร่วมงานบุญตักบาตร ที่บ้านภูเงิน ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น เดินทางกลับพื้นที่ ม.15 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
28 ตุลาคม 2564 09.00 -12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลกับหลานสาวเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 (COVID -19) ที่โรงพยาบาลนามน ผลตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit พบเชื้อ (Positive) ทั้งสองคน จึงส่งตรวจโดยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลยางตลาด
29 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น