Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8985 | รายที่ 8986 | รายที่ 8993 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8986 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
15 ตุลาคม 2564 16.00-16.10 น. ไปซื้อขนม และน้ำอัดลมที่ร้านค้าตรงข้ามธนาคารออมสิน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
16-22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
23 ตุลาคม 2564 14.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลท่าคันโท เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่8661
24ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 และกักตัวที่บ้าน
25-27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
27 ตุลาคม 2564 19.00 น. เริ่มมีไข้ เจ็บคอ กินยาเองที่บ้าน
28 ตุลาคม 2564 09.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก
29 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น