Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8994 | รายที่ 8995 | รายที่ 8996 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8995 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก น้ำมูกใส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน เป็นร้านขายของชำ ไม่สวมหน้ากากอนามัย
19 ตุลาคม 2564 07.00 น. ยายเริ่มอาการไข้ หนาวสั่น ปวดตามร่างกาย กินยาเองที่บ้าน
20-21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน เป็นร้านขายของชำ ไม่สวมหน้ากากอนามัย
22 ตุลาคม 2564 10.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่8635 ได้รับการตรวจATK มีผลพบเชื้อ และได้รับการส่งตรวจ RT-PCR
23 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 และกักตัวที่บ้าน
24-28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
28 ตุลาคม2564 20.00 น. เริ่มมีอาการคัดจมูก น้ำมูกใส กินยาเองที่บ้าน
29 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก ครั้งที่2
30 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น