Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8995 | รายที่ 8996 | รายที่ 8997 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8996 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก น้ำมูกใส
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ตุลาคม 2564 17.00-17.10 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าหมู่ที่6 ตำบลท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
16 ตุลาคม 2564 16.00-16.10 น. ไปขายถั่วฟักยาวให้ผู้ป่วยรายที่8635(ผู้ป่วยไม่ใส่หน้ากากอนามัย)
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
18 ตุลาคม 2564 12.00 น. บุตรสาวเดินทางมาเยี่ยม และพักค้างคืนด้วย
19 ตุลาคม 2564 18.00-21.00 น. มีงานหมั้นที่บ้าน มีแขกร่วมงาน 20 คน ใส่หน้ากากอนามัยบางเวลา
20-22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
22 ตุลาคม 2564 11.00-11.30 น. ไปกินข้าวที่ร้านอาหาร หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล ไปด้วยกัน 3 คน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
22 ตุลาคม 2564 16.00-16.20 น. ถวายสังฆทานที่วัดบ้านท่าเมือง ไปด้วยกัน 3 คน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
23-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
25 ตุลาคม 2564 04.00 น. เริ่มมีอาการคัดจมูก น้ำมูกใส กินยาเองที่บ้าน
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน จ้างเหมาคนงานดายหญ้ามันสำปะหลังที่ไร่ จำนวน 11 คน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
28 ตุลคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปปลูกผักที่ไร่ ไปด้วยกันกับบุตรสาว
29 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก ที่วัดบ้านท่าเมือง ได้รับการตรวจ ATK มีผลตรวจพบเชื้อ จึงได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR
30 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น