Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8996 | รายที่ 8997 | รายที่ 8998 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8997 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 65 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-19 ตุลาคม 2564 09.00-18.00 น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปสวนยางพารา บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน ทุกวัน
19 ตุลาคม 2564 19.00-21.00 น. มีงานหมั้นที่บ้าน มีแขกร่วมงาน 20 คน ใส่หน้ากากอนามัยบางเวลา
20-23 ตุลาคม 2564 09.00-18.00 น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปสวนยางพารา บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน ทุกวัน
24 ตุลาคม 2564 18.00-18.30 น. เพื่อนเดินทางไปกินข้าวเย็นที่สวนยางพารา กินข้าวร่วมกัน 10 คน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
25-27 ตุลาคม 2564 09.00-18.00 น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปสวนยางพารา บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน ทุกวัน
28 ตุลาคม 2564 14.00-14.30 น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปตัดไหมฟัน ที่คลินิกข้างธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน
29 ตุลาคม 2564 10.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก วัดบ้านท่าเมือง เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่8996 ได้รับการตรวจATK มีผลพบเชื้อ และได้รับการส่งตรวจ RT-PCR
30 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น