Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8997 | รายที่ 8998 | รายที่ 8999 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8998 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
19 ตุลาคม 2564 13.00-13.10 น. ไปซื้อน้ำปั่นที่ร้านค้าข้างตลาดร่มโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคันโท
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
21 ตุลาคม 2564 10.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่8643
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 และกักตัวที่บ้าน
23-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
24 ตุลาคม 2564 19.00 น. เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ กินยาเองที่บ้าน
25-28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
29 ตุลาคม 2564 09.00 น. ติดตามตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก ครั้งที่2
30 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น