Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9001 | รายที่ 9006 | รายที่ 9007 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9006 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 27 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 20 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี (ผลตรวจ ATK ผล positive)
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 18.00-20.00 ไปตลาดนัดคลองถม กาฬสินธุ์
24-27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักที่บ้าน
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักที่บ้าน ตรวจ ATK ด้วยตนเองผลpositve
29 ตุลาคม 2564 08.30-12.00 - ไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
30 ตุลาคม 2564 09.00 o - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น