Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9006 | รายที่ 9007 | รายที่ 9009 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9007 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 27 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 22 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก เสียงเปลี่ยน จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับบ้านที่จังหวัด ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 ตอนเที่ยงไปรับประทานอาหารที่ร้านกับเพื่อนทุกวัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ตุลาคม 2564 08.00-18.00 ไปทำงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
16-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุด พักที่บ้านพัก
18-20 ตุลาคม 2564 08.00-18.00 ไปทำงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
21 ตุลาคม 2564 06.00- 20.00 ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดชลบุรี
22-23 ตุลาคม 2564 พักที่บ้านที่จังหวัดชลบุรี ออกไปรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนที่ร้านอาหาร
24 ตุลาคม 2564 06.00-20.00 ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางกลับบ้านพักที่จังหวัดชลบุรีกาฬสินธุ์
25-27 ตุลาคม 2564 08.00-18.00 ไปทำงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
28 ตุลาคม 2564 08.00-18.00 ไปทำงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงเย็นมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น
29 ตุลาคม 2564 09.30-12.00 ไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
30 ตุลาคม 2564 09.30 - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น