Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9009 | รายที่ 9010 | รายที่ 9011 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9010 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 49 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ห้วยเม็ก ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดตามร่างกาย จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ช่วยญาติเดินหาเสียง(ลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน) ที่บ้านน้อยนางนวล ม.1 ต.บึงนาเรียง และได้พบปะผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8915 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางไปถวายเพลพระที่วัดน้อยนางนวล ม.1 ต.บึงนาเรียง และช่วยญาติเดินหาเสียง(ลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน) ที่บ้านน้อยนางนวล ม.1 ต.บึงนาเรียง และได้พบปะผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8915 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
18 ตุลาคม 2564 03.00 น. - 10.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนและผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8915 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ช่วยญาติเดินหาเสียง(ลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน) ที่บ้านน้อยนางนวล ม.1 ต.บึงนาเรียง และได้พบปะผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8915 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปวัดบ้านน้อยนางนวล ม.1 ต.บึงนาเรียง เพื่อช่วยกวนข้าวทิพย์ แต่เมื่อไปถึงไม่ได้เข้าไปกวนข้าวทิพย์ และมีการร่วมรับประทานอาหารกับผู้มาร่วมงานที่วัด
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการไข้ ปวดตามร่างกาย
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปวัดบ้านน้อยนางนวล ม.1 ต.บึงนาเรียง
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น
27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ติดต่อขอเข้ารับการตรวจ เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่ 8915 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีอาการไข้ ปวดตามร่างกาย จมูกไม่ได้กลิ่น
29 ตุลาคม 2564 13.30 น. เดินทางมาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ห้วยเม็ก
30 ตุลาคม 2564 08.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยเม็ก พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19
30 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น