Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9010 | รายที่ 9011 | รายที่ 9012 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9011 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 42 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดตามร่างกาย คัดจมูก
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16 - 21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้านร่วมกับสามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9010 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน (เริ่มมีอาการไข้)
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ติดต่อขอเข้าตรวจที่ รพ.ห้วยเม็ก เนื่องจากสามี(ผู้ป่วยรายที่ 9010) ได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 8915 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
29 ตุลาคม 2564 13.30 น. เดินทางมาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.ห้วยเม็ก
30 ตุลาคม 2564 08.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยเม็ก พบสารพันธุกรรมโควิด-19
30 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น