Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9013 | รายที่ 9015 | รายที่ 9018 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9015 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- ไปหาญาติในหมู่บ้านเป็นประจำ
- มีญาติมาหาที่บ้านเป็นบางครั้ง
- ช่วงเย็นของทุกวันจะไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 2 คน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- เริ่มมีอาการมีน้ำมูก
26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ทราบข่าวว่าหลานสาวซึ่งเป็นญาติกัน (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8846 จังหวัดกาฬสินธุ์) ตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
27-28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
29 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น