Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9015 | รายที่ 9018 | รายที่ 9029 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9018 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 67 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ตุลาคม 2564 06.30 น. เดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านท่าเพลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (สวมหน้ากากตลอดเวลา)
11 ตุลาคม 2564 06.30 น. เดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านท่าเพลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (สวมหน้ากากตลอดเวลา)
12 ตุลาคม 2564 06.30น. เดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านท่าเพลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (สวมหน้ากากตลอดเวลา)
12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อย
13 ตุลาคม 2564 09.00น. ผู้ป่วยเดืนทางไปหาหมอที่คลิกนิก จ.ร้อยเอ็ด
14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1ึ7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยไปร่วมงานบุญกฐินที่บ้านท่าเพลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปร่วมงานบุญกฐินที่บ้านท่าเพลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
23 ตุลาคม 2564 06.30 น. ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น จึงไปรักษาที่รพ.กมลาไสย
24 ตุลาคม 2564 13.00น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.กมลาไสย แจ้งผลพบเชื้อ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น