Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9018 | รายที่ 9029 | รายที่ 9030 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9029 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ พนักงานส่งของ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประกอบอาชีพเสี่ยงพบผู้คนจำนวนมากและมีการเดินทางไปในสถานที่ที่คนรวมกลุ่มจำนวนมาก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-20 ต.ค.64 08.00-10.00 น. - เข้าทำงานที่สำนักงานบริษัทขนส่ง สาขาอำเภอหนองกุงศรี คัดแยกพัสดุขึ้นรถ (เพื่อนร่วมงานประมาณ 20 คน)
16-20 ต.ค.64 10.00-19.00 น. - ออกส่งของในพื้นที่ ต.ห้วยเม็ก ต.คำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยระหว่างปฏิบัติงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
19 ต.ค.64 19.00 น. - เริ่มมีอาการไข้ และซื้อยาทานเอง
21 ต.ค.64 08.00-10.00 น. - เข้าทำงานที่สำนักงานบริษัทขนส่ง สาขาอำเภอหนองกุงศรี คัดแยกพัสดุขึ้นรถ (เพื่อนร่วมงานประมาณ 20 คน)
21 ต.ค.64 10.00-18.00 น. - ออกส่งของในพื้นที่ ต.ห้วยเม็ก ต.คำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยระหว่างปฏิบัติงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
21 ต.ค.64 18.00 น. - เดินทางไปจ.หนองคาย ด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยไปพร้อมกับแฟน
21 ต.ค.64 22.00 น. - เดินทางถึงจ.หนองคาย แวะชมบั่งไฟพญานาค และนอนพักในรถ
22 ต.ค.64 08.00 น. - ออกเดินทางจากจ.หนองคาย เพื่อไปที่ อ.เชียงคาน จ.เลย
22 ต.ค.64 12.00 น. - เดินทางถึงอ.เชียงคาน จ.เลย และเข้าที่พัก
22 ต.ค.64 16.00 น. - เดินเล่นที่ถนนคนเดิน อ.เชียงคาน หลังจากนั้นกลับที่พัก
23 ต.ค.64 06.00 น. - แวะที่ภูทอก อ.เชียงคาย จ.เลย
23 ต.ค.64 10.00 น. - แวะ sky walk อ.เชียงคาย จ.เลย
23 ต.ค.64 13.00 น. - ออกเดินทางกลับบ้านพักที่ อ.หนองกุงศรี
23 ต.ค.64 18.30 น. - เดินทางถึงอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ แวะส่งแฟนที่บ้าน อ.ห้วยเม็ก
23 ต.ค.64 19.00 น. - เดินทางถึงบ้านพัก อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
24-26 ต.ค.64 08.00-10.00 น. - เข้าทำงานที่สำนักงานบริษัทขนส่ง สาขาอำเภอหนองกุงศรี คัดแยกพัสดุขึ้นรถ (เพื่อนร่วมงานประมาณ 20 คน)
24-26 ต.ค.64 10.00-18.00 น. - ออกส่งของในพื้นที่ ต.ห้วยเม็ก ต.คำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยระหว่างปฏิบัติงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
26 ต.ค.64 18.00 น. -เดินทางกลับบ้านโนนชัย อ.กมลาไสย (ที่บ้านอยู่ด้วยกัน 4 คน)
27 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน อ.กมลาไสย
28-29 ต.ค.64 08.00-10.00 น. - เข้าทำงานที่สำนักงานบริษัทขนส่ง สาขาอำเภอหนองกุงศรี คัดแยกพัสดุขึ้นรถ (เพื่อนร่วมงานประมาณ 20 คน)
28-29 ต.ค.64 10.00-18.00 น. - ออกส่งของในพื้นที่ ต.ห้วยเม็ก ต.คำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยระหว่างปฏิบัติงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
29 ต.ค.64 20.30 น. -เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อ
30 ต.ค.64 14.00 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี และกักตัวต่อที่บ้านพัก
31 ต.ค.64 09.00 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น