Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9030 | รายที่ 9031 | รายที่ 9032 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9031 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-25 ต.ค.2564 08.00-18.30น. - เดินทางไป ม7 ต. ลำหนองแสน โดยมีกิจกรรมรวมกลุ่มกับเพื่อนประมาณ 10 คน และสัมผัสกับเพื่อนผู้ป่วยรายที่ 8652,8899,9030 จ.กาฬสินธุ์
26 ต.ค.2564 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
26 ต.ค.2564 ช่วงบ่าย -เดินทาง มา รพ.สต.หนองหิน รายงานตัวเพื่อเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากทราบข่าวเพื่อนที่ไปด้วยกันติดเชื้อ
27 ต.ค.2564 13.30 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรีด้วยวิธี ATK ผลตรวจไม่พบเชื้อ
28-29 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน เริ่มมีอาการไอ ปวดศรีษะ
30 ต.ค 2564 13.00 -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่ รพ.หนองกุงศรี
31 ต.ค 2564 09.00 น. -โรงพยาบาลหนองกุงศรี โทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น