Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9031 | รายที่ 9032 | รายที่ 9036 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9032 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 6 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-23 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่บ้านทั้งวัน และมีแวะไปเล่นด้วยกันกับน้องข้างบ้านที่เป็นญาติกัน
24 ต.ค.64 13.00 น. -เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR กับญาติ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8652,8653 จ.กาฬสินธุ์)ที่ รพ.หนองกุงศรี พร้อม x-ray ปอด
25 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - โรงพยาบาลโทรแจ้งมีผลตรวจเป็น inconclusiveเข้ารับการรักษาตัวและพักอาศัยอยู่ที่ รพ.หนองกุงศรี
26-30 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
30 ต.ค.64 14.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จุดตรวจโรงพยาบาลหนองกุงศรี
31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - ทราบผลตรวจยืนยันพบเชื้อ พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น