Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9032 | รายที่ 9036 | รายที่ 9037 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9036 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- มีญาติมาหาที่บ้านเป็นบางครั้ง
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 5 คน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้าน -
26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ไป Tesco Lotus กับแฟน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น - กินหมูกระทะที่บ้าน
27-28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- ช่วงเย็นหลานมานอนด้วยที่บ้าน (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 9037)
29 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
29 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - หลานมาหาที่บ้าน สังเกตเห็นหลานมีอาการตาแดง หลานจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืน มีอาการไข้ ปวดศีรษะ จึงนำชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) มาตรวจให้ ระหว่างตรวจหลานได้จามใส่ และหลังตรวจ ผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 จึงแยกกักตัวหลาน
29 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น - เดินทางไปขอคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศรี เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
30 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมครอบครัวและญาติ กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
31 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น