Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9036 | รายที่ 9037 | รายที่ 9039 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9037 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก ตาแดง
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- ไปหาญาติในหมู่บ้านเป็นประจำ
- เล่นกับเพื่อนๆ ในหมู่บ้านเป็นบางครั้ง
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 5 คน
25-26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ไปเล่นที่วัดสระทองดอนดู่ และไปตัดต้นไม้ช่วยพระอาจารย์ที่วัด
27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- ช่วงเย็นไปนอนบ้านญาติหมู่บ้านเดียวกัน
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- ช่วงเย็นไปนอนบ้านญาติหมู่บ้านเดียวกัน
- เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ มีน้ำมูกและตาแดง
29 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
29 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ไปเล่นบ้านญาติ ญาติสังเกตเห็นมีอาการตาแดง ผู้ป่วยจึงบอกญาติว่าเมื่อคืน มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ญาติจึงนำชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) มาตรวจให้ ระหว่างตรวจผู้ป่วยได้จามใส่ญาติ และหลังตรวจ ผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 จึงแยกกักตัว
30 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมครอบครัวและญาติ(นั่งหลังกระบะ) กลับมาแยกกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
31 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น