Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9037 | รายที่ 9039 | รายที่ 9040 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9039 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
18-20 ตุลาคม 2564 08.30 น. - 16.30 น. ทำงานที่เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
18-20 ตุลาคม 2564 16.30 น. กลับบ้าน
21 ตุลาคม 2564 14.00 น. เดินทางไป อ.สังคม จ.หนองคาย
22 ตุลาคม 2564 14.00 น. เดินทางกลับบ้าน
23-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 08.30 น. - 16.30 น. ทำงานที่เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ได้พูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9009 จ.กาฬสินธุ์ โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
25 ตุลาคม 2564 16.30 น. กลับบ้าน
25 ตุลาคม 2564 16.30 น. กลับบ้าน
26 ตุลาคม 2564 09.00 น. พาลูกไปฉีดวัคซีนใน จ.มหาสารคาม
27 ตุลาคม 2564 09.00 น. เดินทางไปกรุงเทพฯ
28 ตุลาคม 2564 09.00 น. เดินทางกลับบ้าน
29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
30 ตุลาคม 2564 08.00 น. อยู่ที่บ้าน ทราบว่าเพื่อนร่วมงาน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9009 จ.กาฬสินธุ์) ตรวจพบเชื้อ COVID-19 (SARS-CoV-2)
30 ตุลาคม 2564 10.30 น. เข้ารับการคัดกรอง COVID-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย ผลตรวจ ATK เป็นผลบวก เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาสารพันธุกรรม SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR
31 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบสารพันธุกรรม SARS-CoV-2
31 ตุลาคม 2564 10.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น