Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9039 | รายที่ 9040 | รายที่ 9041 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9040 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ลูกจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีเสมหะ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น. เดินทางไปปฏิบัติงานที่ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 09.30 น. – 16.00 น. เดินทางไปช่วยงานที่วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น. เดินทางไปปฏิบัติงานที่ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. เดินทางไปปฏิบัติงานที่ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา รับประทานอาหารที่ลุงตี๋ และแวะร้านอเมซอนบ้านบ่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งวันอาศัยอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งวันอาศัยอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
วันที่ 24 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น. เดินทางไปช่วยงานที่วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น. เดินทางไปปฏิบัติงานที่ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา และสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9009
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. เดินทางไปปฏิบัติงานที่ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เดินทางไปกาฬสินธุ์
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น. เดินทางไปปฏิบัติงานที่ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น. เดินทางไปปฏิบัติงานที่ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น. เดินทางไปปฏิบัติงานที่ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.10 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. -รับแจ้งผลตรวจพบ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- เดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น