Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9041 | รายที่ 9042 | รายที่ 9043 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9042 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 29 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 9029


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
18 ตุลาคม 2564 16.00 น. -24.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาทำงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก แผนกตึกผู้ป่วยใน
19 ตุลาคม 2564 08.00 น.- 24.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาทำงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก แผนกตึกผู้ป่วยใน
20 ตุลาคม 2564 08.00 น. - 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาทำงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก แผนกตึกผู้ป่วยใน
21 ตุลาคม 2564 18.00 น.-22.30 น. ผู้ป่วยและเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 9029 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เดินทางไป อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อไปดูบั้งไฟพญานาค เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยและเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 9029 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เดินทางไป อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
23 ตุลาคม 2564 07.00 น. ผู้ป่วยและเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 9029 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เดินทางไป ภูทอก ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
23 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยและเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 9029 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เดินทางไปสกายวอล์ค อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
23 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยและเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 9029 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เดินทางกลับที่พัก ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
23 ตุลาคม 2564 12.00 น.-17.30 น. ผู้ป่วยและเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 9029 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เดินทางกลับ ม.13 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
24 ตุลาคม 2564 16.00 น. -24.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาทำงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก แผนกตึกผู้ป่วยใน
25 ตุลาคม 2564 16.00 น. -24.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาทำงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก แผนกตึกผู้ป่วยใน
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
27 ตุลาคม 2564 00.00 น. -08.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาทำงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก แผนกตึกผู้ป่วยใน
27 ตุลาคม 2564 16.00 น. -24.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาทำงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก แผนกตึกผู้ป่วยใน
28 ตุลาคม 2564 16.00 น. -24.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาทำงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก แผนกตึกผู้ป่วยใน
29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
29 ตุลาคม 2564 20.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 9029 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) ว่าตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
30 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
30 ตุลาคม 2564 21.12 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ว่าพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19
31 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น