Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9045 | รายที่ 9046 | รายที่ 9047 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9046 ฆ้องชัย

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 65 ปี ภูมิลำเนาอำเภอฆ้องชัย ประกอบอาชีพ ทำนา อำเภอ/เขตแก่งคอย จังหวัด สระบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 31/10/2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
24 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
31 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว กักตัวที่ Home Quarantine จังหวัดกาฬสินธุ์
31 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น