Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9048 | รายที่ 9054 | รายที่ 9055 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9054 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ สมณเพศ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจตีบ
ประวัติเสี่ยง ช่วง 14 วันก่อนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 9014 จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 - 26 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - ออกบิณฑบาต ในเขตหมู่ 1, 2, 5 และ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พูดคุยกับญาติโยมที่ใส่บาตร
25 - 26 ต.ค. 64 18.00 – 19.00 น. - ร่วมงานเผาศพของหมู่ 1 ที่วัดป่าสันติวาสอินทาราม ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 9061 จ.กาฬสินธุ์ มารับที่วัดบึงบ้านเสียวหมู่ 5 ทั้งหมด 5 รูป (รวมผู้ป่วย) และสำนักสงฆ์โคกรอยช้างหมู่ 1 ทั้งหมด 2 รูป (รวมผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายที่ 9014 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) ได้พูดคุยกัน ยื่นของให้กัน ต่อมวนบุหรี่ด้วยกัน สวมหน้ากากอนามัยบ้างไม่สวมบ้าง
27- 28 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - ออกบิณฑบาต ในเขตหมู่ 1, 2, 5 และ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พูดคุยกับญาติโยมที่ใส่บาตร
27- 28 ต.ค. 64 18.00 – 19.00 น. - ร่วมงานเผาศพของหมู่ 6 ที่วัดป่าสันติวาสอินทาราม ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 9061 จ.กาฬสินธุ์ มารับที่วัดบึงบ้านเสียวหมู่ 5 ทั้งหมด 5 รูป (รวมผู้ป่วยยืนยัน) และสำนักสงฆ์โคกรอยช้างหมู่ 1 ทั้งหมด 2 รูป (ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายที่ 9014 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) ได้พูดคุยกัน ยื่นของให้กัน ต่อมวนบุหรี่ด้วยกัน สวมหน้ากากอนามัยบ้างไม่สวมบ้าง
29 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - ออกบิณฑบาต ในเขตหมู่ 1, 2, 5 และ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พูดคุยกับญาติโยมที่ใส่บาตร
- ญาติโยมมาทำบุญตักบาตรที่วัดจำนวนมาก เนื่องจากเป็นวันพระ
30 ต.ค. 64 ช่วงเย็น - ออกบิณฑบาต ในเขตหมู่ 1, 2, 5 และ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พูดคุยกับญาติโยมที่ใส่บาตร
31 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - ออกบิณฑบาต ในเขตหมู่ 1, 2, 5 และ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พูดคุยกับญาติโยมที่ใส่บาตร
31 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
01 พ.ย. 64 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น