Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9054 | รายที่ 9055 | รายที่ 9056 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9055 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19)รายที่ 8890


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปขายขนมโตเกียวในหมู่บ้านตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียง
23 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า 16.00น.-18.00น. ไปขายขนมโตเกียวในหมู่บ้านตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียง ไปขายขนมโตเกียวที่ตลาดนัดบ้านขมิ้น ต.ขมิ้น
24 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า 16.00น.-18.00น. ไปขายขนมโตเกียวในหมู่บ้านตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียง ไปขายโตเกียวที่ตลาดนัดบ้านหนองทม ต.บึงวิชัย
25ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น ไปตลาดทุ่งนาทอง อยู่ที่บ้าน
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ตัดหญ้าร่วมกับชาวบ้านพัฒนาชุมชนบ้านโคกกว้างใส่หน้ากาก ถอดหน้ากากตอนรับประทานอาหารร่วมกันประมาณ 6 คน
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น พาภรรยาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไปกักตัวที่ทุ่งนากับภรรยา
28-29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปกักตัวที่ทุ่งนา
30 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลับมากักตัวที่ทุ่งนา
31 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า โรงพยาบาลแจ้งผลเป็นบวก พบเชื้อโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น