Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9055 | รายที่ 9056 | รายที่ 9057 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9056 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : หอบหืด
ประวัติเสี่ยง ช่วง 14 วันก่อนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 8772 จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 - 23 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - ไปเล่นกับหลานสาวของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8772 และได้พูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8772 จ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
02 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเย็น - ไปตลาดโคกศรี สวมหน้ากากอนามัยตลอด
24 ต.ค. 64 ช่วงเย็น ไปให้อาหารปลาที่วัดป่าโคกหนองแฝก หมู่ 12 บ้านหนองกุง ไปด้วยกันทั้งหมด 3 คนรวมผู้ป่วย ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
25 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน อาศัยร่วมกันทั้งหมด 6 คน รวมผู้ป่วย
26 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - ทราบว่าลุงของน้องที่ไปเล่นด้วย (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8772 จ.กาฬสินธุ์) ตรวจพบเชื้อโควิด-19
27 – 30 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน อาศัยร่วมกันทั้งหมด 6 คน รวมผู้ป่วย
29 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก
31 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
01 พ.ย. 64 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น