Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9056 | รายที่ 9057 | รายที่ 9058 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9057 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 57 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ไปซื้อสินค้าที่โกลบอลเฮ้าส์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย ไปซื้อสินค้าที่โกลบอลเฮ้าส์สาขากาฬสินธุ์
16 - 24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน และออกไปไร่
25 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย ไปซื้อของโกลบอลเฮ้าส์สาขากาฬสินธุ์ และไปส่งวัสดุ ที่ ศูนย์ประสานสามัคคีธรรม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ไปจัดเตรียมงาน ที่ ศูนย์ประสานสามัคคีธรรม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
27 ตุลาคม 2564 09.00 น. - 09.10 น. ไปรับชุดตรวจ ATK ที่ รพ.สต.กุดโดน ผลตรวจไม่พบเชื้อ
28 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า เริ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้อ และซื้อยาทานเอง
29 ตุลาคม 2564 16.00 น. ไปจัดเตรียมงาน ที่ ศูนย์ประสานสามัคคีธรรม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
30 ตุลาคม 2564 17.00 น. ให้ลูกไปซื้อชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยา มาตรวจ ผลตรวจพบเชื้อ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.กุดโดน และกักตัวที่บ้าน
31 ตุลาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก
1 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. รับแจ้งผลตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น