Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9057 | รายที่ 9058 | รายที่ 9061 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9058 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าในหมู่บ้านเป็นประจำ
17-25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
17-25 ตุลาคม 2564 20.00 น.-22.00 น. - ไปเล่นบ้านพี่ชายเป็นประจำ (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8849 จังหวัดกาฬสินธุ์)
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 4 คน
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ทราบว่าพี่ชายที่ไปเล่นด้วยเป็นประจำตรวจพบเชื้อโควิด-19
27 ตุลาคม 2564 08.00น.-10.00น. - ไปตลาดทุ่งนาทองคนเดียวด้วยรถส่วนตัว กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- ซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจเอง ผล ไม่พบเชื้อโควิด-19
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
29 ตุลาคม 2564 08.00น.-11.00น. - ไปฉีดวัคซีนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
31 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
01 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น