Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9061 | รายที่ 9066 | รายที่ 9067 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9066 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- ไปเล่นบ้านเพื่อนบ้านเป็นประจำ
- ไปนาให้อาหารปลาเป็นประจำทุกเช้า
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 2 คน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ทราบข่าวว่าหลานสาวซึ่งเป็นญาติกัน ตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
27-28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- เริ่มมีอาการมีน้ำมูก
30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
30 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ทราบผลภรรยาตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 9015 จังหวัดกาฬสินธุ์ )
31 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
01 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น