Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9066 | รายที่ 9067 | รายที่ 9072 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9067 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ พนักงานขับรถยนต์ รพ.ห้วยเม็ก ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
09-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก หน่วยยานยนต์
10 ตุลาคม 2564 08.30 น. ผู้ป่วยกลับบ้าน ม.3 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
10 ตุลาคม 2564 09.30 น. -17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตกปลาที่ลำห้วยหนองใหญ่ ข้าง ปตท. ห้วยเม็ก
10 ตุลาคม 2564 17.30 น. ผู้ป่วยกลับบ้าน ม.3 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
11 -12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก หน่วยยานยนต์
13 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตกปลาที่ลำห้วยหนองใหญ่ ข้าง ปตท. ห้วยเม็ก
14-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก หน่วยยานยนต์
18 ตุลาคม 2564 08.00 น.-23.00 น. ผู้ป่วยร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ที่บ้าน ม.3 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
19-20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก หน่วยยานยนต์
20 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานที่บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
21-22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก หน่วยยานยนต์
22 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตกปลาที่ลำห้วยหนองใหญ่ ข้าง ปตท. ห้วยเม็ก
23 ตุลาคม 2564 06.00 น.-18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตกปลาที่ลำห้วยหนองใหญ่ ข้าง ปตท. ห้วยเม็ก
24-25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก หน่วยยานยนต์
25 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานที่บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
25 ตุลาคม 2564 19.00 น.-20.30 น. ผู้ป่วยและครอบครัวไปรับประทานเนื้อย่างที่ร้านอันจัง ในอำเภอห้วยเม็ก
26-27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก หน่วยยานยนต์
27 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตกปลาที่ลำห้วยหนองใหญ่ ข้าง ปตท. ห้วยเม็ก
27 ตุลาคม 2564 19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปหาเพื่อนร่วมงานที่บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
28 ตุลาคม 2564 08.00 น.-12.00 น. ผู้ป่วยขับรถพาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเม็กออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก
29-30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก หน่วยยานยนต์
30 ตุลาคม 2564 08.30 น.-11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตกปลาที่ลำห้วยหนองใหญ่ ข้าง ปตท. ห้วยเม็ก
30 ตุลาคม 2564 11.00 -00.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปหาน้องชาย ที่ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และร่วมรับประทานอาหารกัน
31 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
01 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ว่าตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น