Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9075 | รายที่ 9076 | รายที่ 9077 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9076 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-25 ตุลาคม 2564 07.30-17.00น. ไปทำงานที่พนักงานGlobal House
26 -27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดอยู่บ้าน
28 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า มาตรวจ ATK อยู่รพ.สต.หนองโพน ผลเป็น Negative
29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัว
30 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น กักตัว ไปตลาดนัดบ้านหนองสอ
31 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลยางตลาด
1 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า โรงพยาบาลแจ้งผลเป็นบวก พบเชื้อโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น