Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9076 | รายที่ 9077 | รายที่ 9081 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9077 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
29 ตุลาคม 2564 14.00 น.-14.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9044 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย)
30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
1 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR และเริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก
2 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
2 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น