Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9077 | รายที่ 9081 | รายที่ 9082 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9081 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-23 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน และไปดูแลสวนมะม่วงที่บ้านโคกครึม ต.หนองหิน ที่บ้านอยู่ด้วยกัน 6 คน
24 ต.ค.64 11.00 น. - เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ที่ รพ.สต.บ้านหนองหิน อ.หนองกุงศรี
25-28 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน และไปดูแลสวนมะม่วงที่บ้านโคกครึม ต.หนองหิน
25 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - เริ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดศรีษะ
29 ต.ค.64 10.00 น. - เดินทางพาสามี (ผู้ป่วยรายที่ 9113 จ.กาฬสินธุ์) มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี เนื่องจากมีอาการไข้ไอ
30-31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
1 พ.ย 2564 10.00 น. - เดินทางพาสามี (ผู้ป่วยรายที่ 9113 จ.กาฬสินธุ์) มาพบแพทย์ตามนัด และรับการตรวจ ATK ผลตรวจพบเชื้อ
1 พ.ย 2564 13.30 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่ รพ.หนองกุงศรี
2 พ.ย 2564 09.00 น. -โรงพยาบาลหนองกุงศรี โทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น