Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9081 | รายที่ 9082 | รายที่ 9083 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9082 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 - 22 ต.ค.64 - ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านตามปกติ
23 ต.ค. 64 - น้องสาวเดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ มาหาที่บ้านผู้ป่วย
24 ต.ค. 64 - ผู้ป่วยไปบ้านญาติกับน้องสาว
25 ต.ค. 64 - ผู้ป่วยและน้องพักอาศัยอยู่บ้านตามปกติ ไม่ได้เดินทางไปไหน
26 ต.ค.64 10.00-17.00 น. - ผู้ป่วยและน้องสาวเดินทางไปเที่ยวภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ รับประทานอาหารเที่ยง สะพานเทพสุดา และเดินทางกลับบ้านถึงบ้าน กุดค้าว ม.3 เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.
27 ต.ค.64 - ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน น้องสาวเดินทางกลับไปทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการ
28 ต.ค.64 - ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านตามปกติ
29 ต.ค.64 14.00 น. - ผู้ป่วย มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มาหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน (โดยไม่ได้แจ้งประวัติเสี่ยง)
30 ต.ค.64 - ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านตามปกติ ได้รับแจ้งจากน้องสาวว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19
31 ต.ค.64 12.00 น. - ผู้ป่วยแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารสุขใกล้บ้าน และเข้ารับการตรวจ ATK ผล Possitive และเข้ารับการกักตัวที่ศูนย์แรกรับตำบลกุดค้าว
1 พ.ย.64 - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ต่อมา รพ. แจ้งผลพบเชื้อ COVID-19
2 พ.ย.64 13.30 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น