Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9083 | รายที่ 9084 | รายที่ 9091 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9084 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
26 ตุลาคม 2564 19.00 น.- 20.00 น. รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9029 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
27 ตุลาคม 2564 09.00 น.- 10.00 น. เดินทางไปที่ ม.ราชภัฎมหาสารคาม กับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9029 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
1 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR และเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ
2 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
2 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น