Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9091 | รายที่ 9092 | รายที่ 9093 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9092 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ภูมิแพ้


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 2 คน
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เดินทางไปหาญาติที่จังหวัดสกลนคร ไปร่วมงานกฐิน พักบ้านญาติ
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เดินทางไปร่วมงานกฐินและเที่ยวที่วัด ตอนเย็นพักที่รีสอร์ท แถวบ้านม่วง
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์
- เริ่มมีอาการเหมือนจะไม่สบาย
26-29 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางไปลงเวลาปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- ญาติจากสกลนครโทรแจ้ง ตรวจพบเชื้อโควิด-19
1 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลับมากักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น