Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9092 | รายที่ 9093 | รายที่ 9096 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9093 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-20 ตุลาคม 2564 08.00น.-18.00น. - ทำงานที่โกลบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว พร้อมภรรยา
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 2 คน
21 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ร่วมทำบุญวันออกพรรษาที่วัดโพธิ์ชัยโคกศรี หลังจากนั้นเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เทศบาลตำบลโคกศรีกลับมาอยู่บ้านไม่ได้ ไปไหน
22-23 ตุลาคม 2564 08.00น.-18.00น. - ทำงานที่โกลบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว พร้อมภรรยา
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
24 ตุลาคม 2564 08.00น.-18.00น. - ทำงานที่โกลบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว พร้อมภรรยา
- ทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อ โควิด-19
25 ตุลาคม 2564 08.00น.-18.00น. - ทำงานที่โกลบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว พร้อมภรรยา
- เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ จุดตรวจ Global House ตรวจโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผล ไม่พบเชื้อโควิด-19
26-31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - แยกกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ จุดตรวจ Global House ตรวจโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลับมากักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น