Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9093 | รายที่ 9096 | รายที่ 9097 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9096 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : มะเร็งไทรอยด์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 5 คน
21-23 ตุลาคม 2564 08.30น.-17.30น. - ทำงานที่ Global House เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว
- กลับมาบ้านไม่ได้ไปไหน
24 ตุลาคม 2564 08.30น.-17.30น. - ทำงานที่ Global House เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว
- ทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อโควิด-19
- กลับมาบ้านไม่ได้ไปไหน
25 ตุลาคม 2564 08.30น.-17.30น. - ทำงานที่ Global House เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว
- เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ จุดตรวจ Global House ตรวจโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผล ไม่พบเชื้อโควิด-19
26-27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - แยกกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลับมากักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน
29-30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ ปวดศีรษะ
1 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ จุดตรวจ Global House ตรวจโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลับมากักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น